Jarduera - Actividad

 

modertrejpg

... elkarrekin topo egiten dute Merka Oiartzunen

cvpegif

-ren arteko erlaziorik onena eskaintzeko. Urtero Merka Oiartzunen saldutako 10 milioi kilo arrainek bermatzen dute europear arrain-merkatuan duen garrantzi estrategikoa.


caacegif

Merka Oiartzungo enpresa handizkariek lan bikoitza egiten dute:

Egunero, goizeko 5etatik aurrera arrain eta itsaski
fresko zein izoztu aukerarik handiena eskaintzen die arraindegiei.

Eguneko 24 orduetan
munduko arranztoki onenetatik ekarritako arrain eta itsaskia jaso eta Espainia osoan zehar banatzen dute.

caseregif


Izotza 24 orduetan
Denda / Ontziak
Aparkalekua
Kafetegia/Jatetxea
Arrain-elaboraziorako aretoak
Segurtasuna
Albaitaria
Mezulariak
Karga eta deskarga
Hitzaldi-aretoa, etab.


cainsegif

lupaEjpg

Merka Oiartzun 35.000 m2 ko lursailan kokatua dago, honako instalazioekin:

5.000 m2 arrandegiei zuzenean saltzeko.
2.000 m2-ko plataforma arraina jasotzeko eta banatzeko.
2.000 m3 kamara izozgailu 0ºtan.
1.000 m3 kamara izozgailu -25ºtan.
4.000 m2 bestelako instalazioetan.
modertrajpg


 • ... se dan la mano en Merka Oiartzun para ofrecer la mejor relación


  cvpcgif

  del mercado de pescado. Los 10 millones de kgs. anuales comercializados en Merka Oiartzun avalan su importancia estratégica en el mercado europeo del pescado.

 • caaccgif

  Las empresas mayoristas de Merka Oiartzun realizan una doble actividad:

  Todos los días, a partir de las 5 horas, ofrecen a las pescaderías, la más amplia gama de pescado y marisco fresco y congelado a los mejores precios del mercado.

  Reciben las 24 horas del día pescado y marisco procedente de los mejores caladeros del mundo y lo distribuyen por toda España.

  casercgif

  Hielo 24 horas
  Tienda / Envases
  Parking
  Cafetería/Restaurante
  Salas de elaboración de pescado
  Seguridad
  Veterinario
  Mensajeros
  Carga y descarga
  Sala de conferencias, etc.

  cainscgif

  lupaCjpg
  Merka Oiartzun está situado sobre 35.000 m2 de terreno. Sus instalaciones constan de:

  5.000 m2 destinados a venta directa al detallista.
  2.000 m2 de plataforma de recepción/expedición de pescado.
  2.000 m3 de cámaras frigoríficas a 0º.
  1.000 m3 de cámaras frigoríficas a -25º.
  4.000 m2 de otras instalaciones.